भाग्यमानीले मात्रै देख्ने जिउदो दाहिने शंख, बेवास्ता नगरी लाइक गरि शेयर गर्नुहोस।

शङ्ख शंखेकिराको खबटाबाट बनाइने एक प्रकारको वाद्ययन्त्र हो। यो विशेषगरी धार्मिक कार्यमा प्रयोगमा ल्याइन्छ। शङ्ख शंखेकिराको खबटाबाट बनाइने एक प्रकारको…

Read More